Politika integrisanog sistema upravljanja

Politika upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša temelj je našeg rada i upravljanja koje je usmjereno na izgradnju, sanaciju i održavanje industrijskih objekata, dimnjaka, hladnjaka, silosa, tornjeva i toplotehničkih postrojenja kao i na izvođenje radova na visini. Navedeno se vidi u stalnom podizanju zadovoljstva naših kupaca, vlasnika, radnika, poslovnih partnera, lokalne zajednice i drugih zainteresiranih strana, a što je naš strateški cilj.

Naša politika kvalitete i zaštite okoliša ostvaruje se:

  • Svjesnošću radnika da kvaliteta naših usluga i radova ovisi o pojedinačnom doprinosu svakog radnike, a što se ogleda u zadovoljstvu naših kupaca,
  • Stalnim poboljšanjem kvalitete naših radova i usluga, te aktivnim i brzim reagovanjem na zahtjeve zainteresiranih kupaca,
  • Planiranjem svih ključnih aktivnosti kako bi uvijek naši radovi i usluge bili kvalitetno i na vrijeme izvršeni, da se smanji vjerovatnoća pogrešaka.
  • Podizanjem svijesti radnika o provođenju našeg sistema upravljanja temeljenog na normi ISO 9001 i ISO 14001,
  • Prepoznavanjem i vrednovanjem aspekata okoliša te nadzorom našeg štetnog uticaja na okoliš,
  • Praćenjem i provedbom zakonskih propisa u području naše djelatnosti, a koji se odnose na kvalitetu i obaveze usklađenosti iz zaštite okoliša i zaštite na radu,
  • Primjenom novih tehnologija koje su usmjerene ka povećanoj kvaliteti izvođenja radova i pružanja usluga,
  • Stalnom edukacijom i ulaganjem u stručna znanja naših radnika,
  • Spremnošću uprave da se prilagodi poslovnom okruženju u cilju daljeg razvoja te pravovremenom odgovoru na rizike i prilike.

Poštujući navedeno, naša temeljna opredijeljenost usmjena je na naše kupce, a to postižemo  kroz različite mogućnosti djelotvornosti integriranog sistema upravljanja kroz realizaciju ove politike i postavljenih ciljeva uz aktivnu saradnju sa svim zainteresiranim stranama.

Tuzla, 18.02.2022 godine